VODA

V oblasti vody Vám ponúkame tieto služby:

montáž, rekonštrukcia a výmena rozvodov vody

oprava vodovodného potrubia

výmena a oprava WC

montáž sanity

výmena a oprava ventilov

inštalácia čerpadiel

montáž vnútorných a vonkajších kanalizácií

montáž sprchových boxov