PLYN

V oblasti plynu sa zameriavame na tieto služby:

inštalácia a rekonštrukcia rozvodov plynu

výmeny plynových spotrebičov

dodávky a servis kotlov

napojenie kotlov a uvedenie do prevádzky

výmeny plynomerov

zváranie medených rozvodov

napojenie plynovej prípojky domov

inštalácia a opravy uzáverov plynu