Naše Zamerianie

Firma Stenly ponúka komplexný inštalatersky servis.

Ponúkame vám kompletné zastrašenie služieb inštalatérstva od dodávky cez montáž a revíziu.
Výmena montáž kotlov a radiatorov


100%
KÚrenie

Výmena a montáž plynový eletrických a drevo kotlov.


100%
Kanál

Návrh realizácia a oprava kanalizačných sústav.


100%
VODA

Kompletné vodoinštalaterske práce od návrhu po realizáciu.