30. januára 2019

Plyn

V oblasti plynu ponúkame tieto služby :

  • inštalácia a rekonštrukcia rozvodov plynu
  • výmeny a servis plynových spotrebičov
  • dodávky a servis kotlov
  • napojenie kotlov a uvedenie do prevádzky
  • dodávky a výmeny plynomerov
  • zváranie medených rozvodov
  • napojenie plynovej prípojky domov
  • inštalácia a opravy uzáverov plynu